Case study

Wdrożenie kluczowych procesów Ecommerce

Location: Warszawa
Customer base: 1M+
Employees: 100+
Zestaw narzędzi użyty w transformacji
Asana

aplikacja do zarządzania pracą

Google Drive

przechowywanie plików

Salesforce

CRM

Miro

aplikacja do zarządzania pracą

Parę słów o organizacji

Moliera2 to butik z ekskluzywnymi kolekcjami ubrań, obuwia i akcesoriów luksusowych marek, sygnowanych nazwiskami topowych projektantów z całego świata. Obok 7 salonów w kilku miastach Polski, Moliera2 to także sklep internetowy, który od kilkunastu lat dostarcza klientom najwyższej jakości modowe doświadczenia, definiując znacznie więcej niż styl ubierania się, czyli standard życia.

Przed

Po

Wstęp

Wyzwanie

Zespół liderów w obliczu wyzwań, związanych z wydajnością i zarządzaniem zespołem członków organizacji i zewnętrznych kontrahentów, zauważył potrzebę zmiany sposobu pracy.

Złożoność operacyjna, kompleksowość procesów bez przełożenia na odpowiednie narzędzie, duże obciążenie każdego z członków zespołu, brak ujednoliconych poglądów na projekty skutkowały niespójnością działań i nieumyślnie zwiększały koszty operacyjne. Dodatkowo, poleganie na komunikacji przez e-mail stało się wąskim gardłem w ewolucji biznesu.

Zdając sobie sprawę z tych przeszkód i rozumiejąc, że taki przedłużający się stan rzeczy spowalnia biznes i destabilizuje pracę wielu osób, kierownictwo podjęło proaktywny krok w kierunku innowacji, poszukując stabilnej i skalowalnej platformy do zarządzania pracą.

Cel – usprawnienie komunikacji w dziale e-commerce i między innymi zespołami w Moliera2.

Decyzja ta zapoczątkowała transformacyjną podróż w kierunku usprawnienia działań operacyjnych i poprawy synergii zespołu.

Plan wdrożenia został oszacowany na ~3 miesiące:

6 etapów wdrożenia Asany w dywizji e-commerce

Transformacja została podzielona na 6 etapów

Etap 01

Strategia i audyt

Zespół Moliera2 od początku miał wysoką świadomość swojego otoczenia biznesowego i jasno sprecyzowane obszary, które należy poddać transformacji:

  • jakie procesy mają zostać przeniesione do Asany
  • jakie rodzaje projektów mają się w niej znaleźć.

Kierownictwo organizacji przybliżyło nam, jakie nawyki obniżały łatwość i efektywność w komunikacji zarówno w zespole e-commerce, jak i między innymi zespołami.

Naszym zadaniem było zapoznanie się z oczekiwaniami, obecnymi strategiami dywizji e-commerce i kontekstami wdrożenia Asany oraz zebranie i ustrukturyzowanie wymagań klienta: zarówno biznesowych, jak i systemowych.

Razem z klientem przeanalizowaliśmy bieżące procesy i wyzwania każdego z nich, by stworzyć plan wdrożenia narzędzia. Obszary, które były na tym etapie niejasne, doprecyzowaliśmy pogłębionymi pytaniami.

Etap 02

Mapowanie struktury organizacji

Ten etap zaczął się od wspólnego zrozumienia i jasności co do celów wdrożenia i jego możliwego harmonogramu.

Na tym etapie kluczowe było zaangażowanie liderów Moliera 2 w przejście z nami przez każdy proces, który miał znaleźć się w Asanie i rozłożenie go na czynniki pierwsze. Uzgodniliśmy plan mapowania i implementacji, który korelował z celami biznesowymi i bieżącymi działaniami operacyjnymi, bez efektu przeciążenia uczestników transformacji. Liderzy otrzymali do wypełnienia brief-procesu, który był wstępem do pierwszego spotkania.

Kolejnym krokiem było wstępne zapoznanie z Asaną uczestników projektu, mapowanie, w oparciu o dane od klienta, całej struktury dywizji e-commerce z uwzględnieniem zespołów, projektów i zależności między nimi. Na tym etapie wspólnie z liderami przyjęliśmy też satysfakcjonujące metryki, w oparciu o które będziemy mierzyć skuteczność transformacji.

To też etap utworzenia Sojuszu Asany wśród liderów organizacji – od zaangażowania kluczowych interesariuszy zależy powodzenie projektu, a w przypadku Moliera 2 zaangażowanie było duże.

Etap 03

Wdrożenie procesów zespołowych i międzyzespołowych

Po zrozumieniu zależności pomiędzy procesami i tym, gdzie powstaje praca, wybrane procesy przenosiliśmy do Asany.

Na tym etapie nastąpiło też pełne poznanie funkcjonalności Asany przez członków dywizji i uzyskanie biegłości w posługiwaniu się narzędziem.

Podczas projektu liderzy mieli nielimitowany dostęp do trenera. Za pomocą linku umawiali spotkania w dogodnym dla siebie czasie.

Zadaniem opiekunów procesów było dostarczenie nam istniejących map i tabel RACI procesów, które następnie zostały wspólnie z nami przeniesione do Asany i przekonwertowane na zautomatyzowane workflowy. Warsztaty mapowania przepływów pracy wytwarzały trwałą umiejętność u liderów zmian, tak, by w przyszłości mogli samodzielnie tworzyć procesy bezpośrednio w Asanie bez wsparcia ekspertów Remote Sensei.

W celu zapewnienia płynnego przebiegu projektu, co tydzień omawialiśmy postęp prac i reagowaliśmy na niepożądane sytuacje na spotkaniach statusowych.

Ostatecznie, w ramach tego etapu wdrożyliśmy kilkanaście procesów w 4 zespołach.

Efektem wdrożenia procesów jest zrozumienie wszystkich członków zespołów, jak ich praca wpływa na pracę innych i jak wygląda każdy proces, którego są uczestnikami. Taka klarowność kształtuje odpowiedzialność za efekty swoich działań.

Efektem wdrożenia procesów jest zrozumienie wszystkich członków zespołów, jak ich praca wpływa na pracę innych i jak wygląda każdy proces, którego są uczestnikami. Taka klarowność kształtuje odpowiedzialność za efekty swoich działań.

Etap 04

Wypracowanie konwencji zespołowych

Czwarty etap transformacji to wypracowanie prawidłowych nawyków pracy z Asaną, które zapewniają pełne wykorzystanie potencjału narzędzia. Dzięki konwencjom możliwe było umocnienie nowych strategii współpracy, będących podstawą rozwoju organizacji przez kolejne lata.

Adaptacja skutecznych praktyk wykorzystania Asany w pracy indywidualnej, zespołowej i zarządczej to krok, który uprawdopodabnia trwałe i efektywne korzystanie z rezultatów transformacji.

Konwencje zespołowe lub organizacyjne to wspólny język, którego ludzie używają w całej organizacji. Jeśli każdy rozmawia w innym języku, nikt się nie zrozumie. To samo dotyczy korzystania z oprogramowania do współpracy – w tym przypadku Asana. Wraz z uczestnikami transformacji wprowadziliśmy proste i bezwysiłkowe do zastosowania zasady, które ujednolicają sposób, w jaki ludzie komunikują się i pracują ze sobą.

Każdą jedną konwencję, którą uczestnicy transformacji wstępnie zgodzili się przyjąć, testowali przez okres ok. 2 tygodni. Po tym czasie możliwe jest zebranie feedbacku na temat przydatności konwencji i ułatwień, jakie niosą.

Wdrożenie najlepszych praktyk współpracy i komunikacji wymagało retrospektywnych spotkań, podczas których uczestnicy transformacji dzielili się swoimi doświadczeniami z konkretnymi konwencjami.

Etap 05

Utrwalenie zmian

W kolejnym kroku zadbaliśmy o proaktywny monitoring postępu zmian w pierwszych tygodniach pracy w Asanie na pełnych obrotach.

Dokonaliśmy weryfikacji metryk, przyjętych do pomiaru skuteczności wdrożenia na jego początku. Liderzy Moliera2 zadbali też o to, by przyjęte konwencje współpracy zostały utrwalone: korygowali nawyki do nowoprzyjętych, reagowali na sygnały członków zespołu o pojawiających się problemach czy wątpliwościach, co do sposobu pracy.

Częścią tego etapu były też zadania dla członków projektu: nagranie screencastów z pracy na Asanie, które przeglądaliśmy, by wyłapać obszary wymagające uwagi.

Kluczem dla powodzenia tego etapu było jednak skupienie liderów Moliera 2 na swojej roli w Sojuszu Asany – przewodników dla reszty członków organizacji, stojących na straży wypracowanych konwencji pracy w Asanie.

Etap 06

Podsumowanie projektu

Do podsumowania projektu zaprojektowaliśmy badanie podsumowujące, które pozwoliło na szczegółową weryfikacja rezultatu wdrożenia. Przede wszystkim jednak wizualizacja danych jakościowych i ilościowych unaoczniła uczestnikom transformacji i liderom Moliera2 postęp, jakiego wspólnie dokonali. W efekcie badania mogliśmy też przedstawić rekomendacje dalszego rozwoju metodologii pracy w kolejnych miesiącach.

Rezultat

W rezultacie transformacji dywizja e-commerce klienta w ogromnym stopniu zwiększyła efektywność pracy. Wdrożenie klarownych struktur zespołów i projektów, a także spójnych procesów zarządczych umożliwiło lepsze zarządzanie pracą i priorytetami. Dzięki wprowadzeniu konwencji zespołowych oraz bieżącemu monitorowaniu postępów, udało się utrwalić zmiany i stworzyć nowe nawyki współpracy i komunikacji. Rezultatem jest bardziej spójna i efektywna dywizja e-commerce, gotowa do płynnej współpracy z innymi zespołami w Moliera 2, co zmotywowało do wprowadzenia podobnych zmian w innych zespołach.

W ankiecie powdrożeniowej uczestnicy transformacji wymienili:

Managerowie Moliera2  potwierdzili:

Case study to dla Ciebie za mało?

Chcesz dowiedzieć się o wszystkich szczegółach transformacji cyfrowej i jak możemy ją przeprowadzić w Twojej organizacji?

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.